RoboNovatoriams

LABAS – sako RoboLabas RoboNovatoriams!

Esi pažengęs robotikos ir programavimo srityje? O gal nori visa tai išmokti? RoboNovatorius (12–19 m.) programose laukiame tų, kurie norėtų įgyti programavimo įgūdžių, kurių negąsdina konstravimas ir iššūkiai su LEGO EV3, Tetrix, Mbot, Totem robotais bei kursite patys 3D spausdinimo pagalba.

 

KVIEČIAME Į ŠIUOS UŽSIĖMIMUS:

Programa „PROGRAMAVIMAS IR INŽINERIJA“ (1 metai) rekomenduojama mokiniams, kurie yra susipažinę su bent viena iš šių sričių: mechanikos, el. grandinių jungimo, žaidimų kūrimo, robotų konstravimo ir programavimo pradmenimis. Šioje programoje mokiniai taikys turimas žinias, taip pat įgis, tobulins ir gilins programavimo („Scratch“, „Mindstorms Education EV3“ ir kt. platformose), trimačio projektavimo ir modeliavimo („Tinkercad“, „Studio 2.0“ programose), konstravimo ir grandinių jungimo įgūdžius (EV3, atsinaujinančių energijos šaltinių, mechanikos ir pneumatikos, FLL iššūkių ir kt. rinkiniais). Mokinys, baigęs programą, įgis naujų žinių, patirties praktinėje, projektinėje veikloje, pagilins matematikos žinias, gebės sistemingai ir kūrybingai spęsti problemas.

 

Programa „PROGRAMAVIMAS IR INŽINERIJA“ (2 metai) skirta mokiniams, kurie yra susipažinę su „Programavimo ir inžinerijos“ pirmų metų programa. Šioje programoje mokiniai taikys turimas žinias, susipažins su 3D projektavimo programomis („Tinkercad Codeblocks“, „Fusion 360“ arba „Solidworks“ programose) ir „Python“ programavimo kalba, modeliuos gaminį ir kurs komandas, ruoš gaminio eskizą popieriuje, kurs skaitmeninį gaminio eskizą (2D ir / arba 3D), detalų skaitmeninį gaminio eskizą, rengs brėžinius ir kt. techninę dokumentaciją gamybai, rengs projektinio darbo aprašą bei pristatymą. Programa parengta bendradarbiaujant su Vilniaus Gedimino technikos universiteto parengta programa „Ateities inžinerija“.

 

,,MULTIMEDIJOS DIRBTUVĖSE” išmoksime filmuoti, fotografuoti, kurti vaizdo ir garso produktus, redaguoti, montuoti vaizdo ir garso medžiagą, projektuoti ir kurti socialinę mediją. Gebėsime kurti ir redaguoti dvimatę ir trimatę animaciją, kompiuterinės grafikos elementus.

 

Elektroninė registracija: https://bit.ly/robonovatoriai-2021

 

 

BENDRA INFORMACIJA:

Būreliai 12 ir daugiau metų vaikams
Užsiėmimo trukmė – 2 ak. val.
Kaina mėnesiui – 5 € (nemokamai su NVŠ krepšeliu)