Stovykla „RoboKūrėjų laisvalaikio stovykla” 2020

Stovykla „RoboKūrėjų laisvalaikio stovykla” 2020

Pastebėjome, kad vaikų vasaros poilsio galimybėmis retai naudojasi mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios ar gaunantys socialinę paramą. Remiantis turima patirtimi iš ankstesnių stovyklų („RoboKūrėjų vasara“) bei registracijos duomenimis, į „RoboKūrėjų laisvalaikio” stovykla pakvietėme daugiau vaikų turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios bei gaunančių socialinę paramą. Tuo remdamasis PRC „RoboLabas“ sudarė bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindine mokykla, VŠĮ „Panevėžio lietaus vaikai“ ir VšĮ ,,ŠEIMOS NAMAIS” (Lietuvos agentūros SOS VAIKAI Panevėžio skyriumi), Panevėžio ,,Šviesos” specialiojo ugdymo centru, Panevėžio m. lopšelis-darželis ,,Puriena”, kad jos galėtų paskleisti informaciją apie tai, kaip vasaros poilsio galimybėmis galėtų naudotis ir socialinę atskirtį turinčios šeimos.
Vyko dviejų pamainų veikla: rugpjūčio 25 –28 d. ir mokinių rudens atostogų metu, kuriose dalyvavo trys grupės po 12 socialinę paramą gaunančių vaikų, bei vaikai iš kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos. Viena grupė autizmo spektro sutrikimus turintys vaikai (6vaikai). Grupių skaičius sudarytas atsižvelgiant į vaikų gebėjimus ir poreikius. Stovykloje buvo sudarytos sąlygos vaikų asmeniniam augimui, savimonės ir saviraiškos ugdymui, kūrybiškumo puoselėjimui, tinkamam savęs vaizdo formavimui ir stiprinimui. Stovyklos metu buvo lavinamos ne tiks robotikos žinios, bet siekiama, kad vaikai kuo geriau pažintų save, savo privalumus ir trūkumus, priimtų save ir kitus tokius kokie jie yra. Laisvalaikis RoboLabo centro kūrybinėse dirbtuvėse – kaip tik buvo naudinga, saugi veikla. Vaikai buvo supažindinti su Arduino veikimo principais, spalvų kodavimu, programavimu su OZOBOT, konstruoti buvo nupirkta ROBOTIS PLAY rinkiniai –lavinantys smulkiąją motoriką ir suteikiantys fizikinių žinių. Taip pat buvo daug dėmesio skiriama fiziniam aktyvumui pertraukų metu, derinimui tarp susikaupimo reikalaujančių veiklų ir judrių žaidimų. Vaikai liko patenkinti užsiėmimais, mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti. Buvo pasiūyta ir toliau lankyti PRC „RoboLabas“ užsiėmimus, pritaikant socialines lengvatas.